Marcho eivnil da Samedan

prodots dal marcho eivnil da Samedan

Paun e chaschöl, frütta e verdüra, meil samedrin, fluors, specialiteds engiadinaisas, prodots agriculs e lavuors a maun da Samedan, souvenirs indigens, cafeteria, bauncha da surpraisa, bauncha da seguonda maun.